Home » Flåten » Supplyfartøy (PSV)

Supplyfartøy (PSV)

Skip spesiallaget til oljeplatformer. De primære funksjonene til skipet er transport av last og personell til og fra oljeplattformer.